Servis


0 KM | Dijagnostika
0 KM | Garantni servis
60 KM po satu | Van-garantni servis

Migracija podataka


30 KM | Sa MacOS ili PC na MacOS

Vraćanje podataka


90 KM | Po 1 TB