Vaš lokalni Apple Service Provider.

 

Sarajevo

Banja Luka

 
Niste pronašli odgovor koji Vam je potreban?

Prijavi termin za servis


    Captcha *

    Servis garantuje vlasniku da će uređaj biti dijagosticiran i po potrebi servisiran isključivo od Apple certificiranog servisera koji je evidentiran kod proizvođača kao serviser i redovno obučavan najnovijim servisnim procedurama. Na uređaju kojeg vlasnik šalje mora biti isključena ili navedena šifra otključavanja te odjavljena opcija “Find my phone”. Find my phone se može odjaviti direktno na uređaju ili na iCloud.com Servis ne odgovara za nastalu štetu na uređaju tokom transporta te se vrijeme transporta ne broji u rok servisne procedure. Dijagnostika kvara je besplatna i u prosjeku traje 1 do 3 radna dana. Ukoliko je uređaj u garanciji, samo rad vezan za problem pokriven garancijom je besplatan. Ukoliko bude potrebna zamjena uređaja ili pojedinih dijelova na njihovu se isporuku u prosjeku čeka 5 do 10 radnih dana, najviše 45 dana. Garancija proizvođača na ugrađene dijelove van garantnog roka je 90 dana. Garancija proizvođača na poravke unutar garantnog roka je do kraja isteka postojeće garancije uređaja, ili 90 dana od popravka. Servis ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj i podatke na vašim MAC OS te iOS uređajima kao ni za dodatnu opremu koja nije proizvod istog proizvođača (staklena folija, case, naljepnica i slično) Servis ne odgovara za eventualnu novonastalanu štetu prilikom dijanostike na dijelu koji je u kvaru. U našem servisu su Vaši uređaji osigurani od požara i udara groma, eksplozije, oluje, poplave, grad, manifestacije i demonstracije, pad i udar zračne letjelice. Donosilac uređaja potrvđuje da je vlasnik ili ovlašten od vlasnika da uređaj servisira, da nije modifikovao, neautorizovano popravljao ili na bilo koji način mijenjao konfiguraciju proizvoda niti ovlastio druge da to čine. Detaljne apple garantne uslove možete pročitati na http://www.apple.com/legal/warranty/ Za uređaje nepreuzete u toku 90 dana od dana prijema ne odgovaramo. Korisnik je dužan da se sam informiše o detaljnijim uslovima servisa.